El centre

Fisioart® és un centre íntegrament de fisioteràpia creat fa 19 anys, que ofereix una atenció personalitzada als seus pacients per tal d'aconseguir una valoració, tractament i seguiment exhaustiu de l'evolució de cada cas.

Des de la seva creació, Fisioart® ha desenvolupat en paralel la seva pròpia escola d'esquena amb l'objectiu de tractar de forma global, preventiva i correctiva, tot tipus d'afectacions individuals a nivell postural (columna) des de la infància fins a la vellesa, i col·laborant tantmateix dins l'àmbit laboral (prevenció de riscos, ergonomia biomecànica, promoció de la salut) des de la vessant de la fisioteràpia.

Les instal·lacions us ofereixen diferents espais acondicionats a les exigències de cada tractament. L'aula de formació ens prepara pel treball pràctic en sala o gimnàs.

Accessos adaptats a les minusvalies.